aranea_help

Աշխատանք

aranea_job

Անձնական տվյալներ

Կրթություն

Նշեք բոլոր ուսուﬓական հաստատությունները, որտեղ Դուք սովորել եք` դպրոց, ԲՈՒՀ և այլն` սկսած վերջին ուսումնական հաստատությունից։

Լեզուների իմացություն

Համակարգչային գիտելիքներ

Դասընթացներ

Աշխատանքային փորձ

(լրացնել՝ սկսած վերջին աշխատատեղից՝
Նշել կազմակերպության (հաստատության) անվանումը, աշխատանքի սկիզբը և ավարտը,զբաղեցրած պաշտոնը: )

Անձնական որակներ